как да се освободим 1

разговорите се състояха само от фантазии, откровения и, разбира се, се отличаваха с пълна свобода на тона - всичко беше позволено. и най-голямото волнодумство бе приемано и високо оценявано. никой не се церемонеше… буржоата и академика биха се ужасили…
спомням си, когато дойде Х… същината на разговора… би накарала да почервенеят и не особено целомъдрени уши.

(цитирано със съгласието на автора, премахвам името на споменатото лице)

Спомням си, че на едно място той - един от великите в историята на западната цивилизация - беше сравнил езиковите игри с поведението на човек, който се опитва да излезе от едно пространство, в което, разбира се, е бил принуден да влезе от други хора. Години наред той мисли къде е изходът и все не му се удава да го намери, докато накрая поглежда към портата и вижда, че тя е широко отворена. Тогава се сеща, че изобщо не му е хрумнало, че може да излезе през нея и си дава сметка, че тя навярно никога не е била затворена.

No Comments yet

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.