пожар от само себе си

пожарът е нещастие за човека, а особено за селянина с неговите пластове сено, слама и с неговите ниви. пожарът дохожда и от огъня, и от слънцето.
в чест на огъня, в чест на пожара и в чест на слънцето е устроен тридневен празник: 15, 16 и 17 юли, наречен горешняци.
в течение на тия три дни нито се жъне, нито коси, нито пласти. особено се пази от косенье, защото сеното, косено, събирано или пластено през тия три дни, запаляло се било от само себе си.

друга работа се работи.

днес пазят само първият и последният горешняк.

съществуват във всякое село по няколко примери за подобно запалване от само себе си. аз ще изложа само няколко:
в селото мокреш на бел николовци са изгорели снопето, защото са работили през горешняците. дядо пано мецанов работил и му изгорели снопете.
в село криводол на тодор стакьовски и на цоно найденов такожде изгорели снопете.
в селото влашка махла на тодор панов изгорели снопете. в ковачица на церовченете и на божин иванов изгорели снопете.

после такива примери мъчно можете да убедите простото и суеверно население, че между празнуването и непразнуването на горешняците и запалването на снопете - от само себе си, защото огън слизал от небето - няма никаква свръзка и зависимост.

димитър маринов

No Comments yet

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.