балканите са грешка

На немския географ Август Цойне обикновено се приписва честта на кръстник на полуострова, в книга от 1809 г., като името е избрано съгласно обичайната географска практика за наименуване на даден регион на някоя известна планинска верига, въпреки че изборът на Цойне е доста произволен. Балканът, който днес се намира в България и е известен като Стара планина, в древността е бил наричан Хемус. Той не е нито най-дългата, нито най-висока планинска верига на полуострова. Дори самото му име изглежда е резултат от недоразумение: турското съществително „балкан“, означаващо планина, е било прието от западните пътешественици за името на точно тази планина. Така тавтологично наречените „Балкански планини“ лежат на пътя от Хабсбургската империя към Леванта, който става популярен заради относителната сигурност и удобство при пътуването.

Весна Голдсуърди

No Comments yet

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.