кого повече обичаш на вси светии

„- мамо, кого повече обичаш: муся или мен? не, не казвай, че еднакво, никога не е еднакво, някой винаги мъ-ъничко повече, другия не по-малко, но този мъ-ъничко повече! давам ти честна дума, че няма да се обидя (победоносен поглед към мен) – ако е муся.”

„ – а все пак – кого? е, поне мъ-ъничко, капчица, трошичка, точица – повече?
- имало едно време една майка, тя имала две дъщери…
- муся и аз! – бързо я прекъсва ася. – муся по-добре свирела на роял и по-добре се хранела, но затова пък ася… на ася пък й отрязали сляпото черво и тя едва не умряла… и тя като майка си умеела да свива езика си на тръбичка, а муся не можела и изобщо тя била една такава (с усилие и апломб) миниатю-юрна…
- да – потвърди майка ми, явно без да чува и явно съчиняваща своята приказка понататък, а може би и замислена за нещо съвсем друго, за синовете си, например, - две дъщери, голяма и малка.
- затова пък голямата скоро се състарила, а малката била винаги млада, богата и после се омъжила за генерала, негово превъзходителство, или за фотографа фишер – възбудено продължаваше ася, - а голямата за осип от приюта, на когото му изсъхнала ръката, защото убил брат си с краставица. нали, мамо?
- да – потвърди майка ми.
- а малката после взела, че пак се омъжила за един княз и за един граф, и имала три коня: захарчо, краставичко и малчо – единият рижав, другият бял, другият черен. а голямата – през това време – така се състарила, станала такава мръсна и бедна, че осип я изгонил от приюта: грабнал една пръчка и я изгонил. и тя отишла да живее на бунището и толкова боклуци изяла, че се превърнала в жълто куче. но ето че веднъж минава малката с ландо и гледа: такова бедно, гадно, жъ-ълто куче гризе на бунището един изсъхнал кокал и – тя била много, много добра! – го съжалила: „качи се, кученце, в каретата!” – а то (със свиреп поглед към мен) – веднага се качило – и конете тръгнали. но изведнъж графинята погледнала кучето и неочаквано видяла, че очите му не са кучешки, а такива едни гадни, зелени, стари, особени – и изведнъж разбрала, че това е нейната голяма стара сестра, и веднага я изхвърлила от каретата – и онази се пръснала на четири парчета!”

марина цветаева

текстът е завършен
през 1934
на 1 ноември

No Comments yet

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.