шествие софия rainbow friendship 2009

в събота от 16,30
ще съм на 2000 километра от моста до ндк
и няма да мога да се разходя до червената къща

искрено се надявам
разходката да не е като миналата година
когато още на моста
меко казано се почувствах
в неадекватна безумна и плашеща ситуация
която няма нищо общо
с модерен диалог
разбирателство и либерализъм от ХХI век
а само с монолога на стари нечовешки идеологии
монолог който иска да заглуши
другия човек и начина му на живот

този монолог не бива да бъде отминат
трябва да му се противостои

догодина се надявам отново да има шествие
и пак бих се включил в него
защото съм убеден до мозъка на костите си
че това е ежедневно и нормално нещо
освен че е и конституционно право
което обаче трябва да се отстоява
граждански и адекватно
а в българия и непрекъснато

никой не трябва да се оправдава притеснява или крие
че е такъв какъвто е
ако е негово човешко и законно право да е такъв

няма да е утре
но след години
искам да виждам из кафетата парковете
и по улиците в софия
които вече ще пресичам спокойно
момчета които се държат за ръка и се целуват
без панически да се оглеждат или страхуват
искам да виждам и момичета които правят същото

тогава ще се загледам и ще се усмихна
защото показването на любов и привързаност
е нормално нещо
и не трябва да е само
в тоалетни по партита и в спални

всеки има право на публичност
на нормалните си отношения

от солидарност към тези и други права
всеки може поне да се разходи в съботния следобед

хората които проявяват разбиране и диалогичност
трябва понякога и да го показват

особено в страна
в която миналата година
имаше такова очевидно опълчване
при това в центъра на столицата
срещу конституционните права на български граждани:

Чл. 6. (2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Чл. 57. (1) Основните права на гражданите са неотменими.

Чл. 29. (1) Никой не може да бъде подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение, както и на насилствена асимилация.

Чл. 32. (1) Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име.

Чл. 39. (1) Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово - писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин. (2) Това право не може да се използва за накърняване на правата и доброто име на другиго и за призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпления, към разпалване на вражда или към насилие над личността.

Чл. 43. (1) Гражданите имат право да се събират мирно и без оръжие на събрания и манифестации.

Чл. 58. (1) Гражданите са длъжни да спазват и изпълняват Конституцията и законите. Те са длъжни да зачитат правата и законните интереси на другите. (2) Религиозните и другите убеждения не са основание за отказ да се изпълняват задълженията, установени в Конституцията и законите.

No Comments yet

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.