патешко хайку

над морето се смрачава.
и се чува само
белият вик на патиците.

башо

- - -

в бележката в края на книгата пише -

интересно стихотворение с оригинална композиция: вместо 5, 7, 5 имаме 5, 5, 7.

уми курете
камо-но кое
хонока ни широши

морето се смрачава.
гласът на патиците
смътно се белее.

башо би могъл да смени местата на втория и третия ред и да запази композиционните правила. очевидно разместването му е било необходимо, за да подчертае строфата “камо-но кое” - “гласът на патиците”.

освен от композиционна гледна точка, това хайку е интересно и по своята образност. можем да кажем, че то е типично “цветово” или, по-точно казано, “монохромно” хайку на башо, в което силата на поетичното внушение се крие в използването на звуково-графичния принцип - гласовете на патиците са като бели пръски по черното море.

No Comments yet

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.