шаманизъм

Шаманизмът не е собствено казано религия, а сбор от екстатични и терапевтични методи, целящи да постигнат контакт с паралелния, но невидим свят на духовете и подкрепата на последните в уреждането на човешките дела.


Думата „шаман“ идва от тунгуски език и означава „магьосник“. Общотюркската дума, с която се назовава шаманът е „кам“. Якутите, киргизите, узбеките, казахите и монголците употребяват други думи.


Великият шаман от времето на монголските нашествия е „беки“; тази дума вероятно е дала тюркското „бег“, „господар“, което е станало на „бей“.


Въпреки че той се проявява в религиите на практически всички континенти и на всички културни равнища, шаманизмът е „направил от Централна и Северна Азия своя избрана територия“ (Жан-Пол Ру, „Религия на тюрките и монголите“, с. 61).

Мюсюлманските историци приписват на самия Чингис хан шамански способности.

мирча елиаде

No Comments yet

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.