за постмодернизма от медиевист

Тони Николов: Нямате ли все пак усещането за глобална криза и в света на идеите? Пишат се все повече книги, а новите идеи са все по-малко?

Цочо Бояджиев: Наистина имам такова усещане. Дано само то да не е индикация за възраст, сиреч, натрупаните години просто да са засилили скептицизма ми по отношение на новото. Но действително ми е трудно да различа истински големи, смислосъграждащи идеи във философията. Впрочем, господствуващата постмодерна умонагласа и няма как да роди голяма идея. Голямата идея е отчленима. Постмодернизмът е идеология на парциалните хрумвания, на умозрителните конструкти, чиито основания са също толкова основателни, колкото и отрицанията им; на твърдения, които са толкова достоверни, колкото и чисто въображаеми. Подобна изравненост по истина може да мотивира особен тип „умно” жизнено поведение, но не и да произведе значима философска идея.

цялото интервю е тук

No Comments yet

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.