за списъци във вестник култура

http://www.kultura.bg/bg/article/view/16229

Стефан Иванов изпитва силни чувства, но нарочно щади от тях своите стихотворения. Неговият фин лирически Аз е пределно раним, но предпочита да показва досада от света. Често разточителните като обем текстове са изградени от погледите на Стефан - последователност от кадри, не, от списъци на детайли, чиято критична маса в един момент отлепя напечатаното от страницата. Младият поет безспорно е най-”бавният” автор между представителите на т.нар. “бърза литература” и това придава на творбите му урбанистичен унес, вид на неспокойно съновидение, приплъзващо се изпод вратата на реалността към нас. Прочее, в лъкатушенето из улиците на София и Париж фланьорът Иванов се обляга на онези “култови” модернистки творби и имена, които очевидно задават високия хоризонт на съвременната младежка градска култура. Моят избор от книгата са преди всичко “Списък за баща ми”, “Охлаждане на ентусиазма” и “Снежина Петрова”, в които говори не само декадентът, преследван от своите демонични видения, но и човекът, който затрогващо излиза отвъд лабиринта на списъците, чрез които уж се подреждаме. “Съставих списък на въпросите, на които няма да дочакам отговор”, пише Шимборска… Отговорите на съвсем младия й български колега са много любопитни.

Марин Бодаков

No Comments yet

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress with GimpStyle Theme design by Horacio Bella.
Entries and comments feeds. Valid XHTML and CSS.